مسابقات

مسابقات آدینه آزاد

🟢فکت شیت مسابقات آدینه آزاد آقایان ( ۲۵۰ امتیازی )
🟠باشگاه جمالیان
🔴دارای امتیاز رنکینگ استانی
🟢تاریخ : ۱۲ اسفندماه

🟢فکت شیت مسابقات آدینه آزاد بانوان ( ۲۵۰ امتیازی )
🟠آکادمی تنیس مومن زاده (باشگاه انقلاب)
🔴دارای امتیاز رنکینگ استانی
🟢تاریخ : ۱۲ اسفندماه

دکمه بازگشت به بالا